Принцип функціонального зонування

В основі планувального та просторового рішення інтер'єру квартири лежить принцип його функціонального зонування. Багатофункціональність приміщень, викликана динамікою сім'ї та зміною потреб, зумовила необхідність гнучкості та варіантності структурних елементів квартири. У зв'язку з цим з'явилися нові прийоми формування інтер'єру.

У досягненні композиційної єдності інтер'єру утвердилися такі засоби, як лаконізм, помірність використання предметів зручності і колірного рішення, відсутність складних профілів, цілісність внутрішніх просторів різних зон, введення в інтер'єр елементів живої природи та ін. Організація інтер'єру з розкриттям внутрішнього простору до оточення має оздоровче значення , підвищує комфортність квартири і є засобом емоційно-художнього впливу.

Важливим засобом композиції інтер'єру є декоративно-художні властивості матеріалів, особливе значення має колір. Кольором, а також декоративними властивостями матеріалів може бути посилено значення головного в композиції, окремих важливих композиційних місць, досягатися гармонізація всього інтер'єру, змінюватися зорове сприйняття простору.

Чи не найвідповідальнішим рішенням функціонального зонування є організація квартири-студії.

В організації інтер'єру квартири найбільше значення має меблі. У зв'язку із змінами, які відбулися в об'ємно-планувальному рішенні квартир, а також у побуті, досягнення композиційної єдності інтер'єру з використанням окремих предметів, або так званих штучних меблів, стало неможливим. Штучні меблі, коли кожен предмет представляв собою композиційно закінчений виріб, не дозволяли раціонально використовувати площу квартири, так як предмети не могли блокуватися і вимагали навколо себе вільної зони.

Пошуки нової організації інтер'єру як раціонального і композиційно цілісного об'ємно-планувального простору зажадали нового підходу до проектування меблів. Меблі стають функціональними. Окремі елементи не повинні нести самостійного композиційного значення. Вони втрачають характер відокремлених предметів, зате стають елементом комплексного обладнання квартири.

Формування інтер'єру адміністративно-громадських будівель представляє значну складність через велике розмаїття їхніх функцій. Навіть у масових однотипних будівлях має бути індивідуальний підхід при організації інтер'єрів.

Формування інтер'єру адміністративно-громадських будівель вимагає послідовного вирішення комплексу вимог. Воно починається з вирішення завдань архітектурної системи, які полягають у формуванні внутрішнього простору і встановленні зв'язків між окремими його елементами. Внутрішній простір, його огороджувальні поверхні є складовими інтер'єру. Крім того, до його складу входять значущі приватні складові: прорізи, перегородки, устаткування, меблі та ін. Всі складові повинні отримати таке рішення, щоб з безлічі різних якостей створити єдність, цілісний простір і задовільнити всі потреби людини.

Джерело: http://www.profydesign.ru/archives/category/principy-organizacii-intererov